Sčítanie 2011

SČÍTACÍ KOMISÁRI V MESTE HOLÍČ
  P.č. Meno priezvisko, titul Trvalý pobyt Číslo SO Sčítací obvod
anna_bilovska 1. Anna Bilovská Holíč, SNP 34 206103 SNP 18,19, 32 - 35

martina_bilovska 2. Martina Bilovská Holíč,SNP 34 206107 SNP 5 - 10

helena_hulakova     3. Helena Huláková Holíč,Budovateľská 10 206094 Potočná 9,11,13-15,18,20,
22,24,26,28,30, Bottova 1-6,
Jesenského 20,22,23,kpt.Nálepku
2–10,12-15,17-20

anna_bzochova 4. Anna Bžochová Holíč,Vrádišťská 40 206100 Vysoká 1-17,19,21,23,25,27,29
31,33,35,37,39,41,45,47,49
51,53, Pri štadióne 8,27
Sibírska 35,37 -44,46,48,50,52
54,56,58,60,62,64,
Športová 6,8,9,11
Štúrova 4,6,8,12,14,16,18,20
22,24,28

vlasta_sebestova 5. Vlasta Šebestová Holíč,Kátovská 20 A 206106 SNP 4,11,12,39,40

ing_andrej_cambala 6. Andrej Čambala,Ing. Holíč,Pri štadióne 2 206090 Hollého 59-62,64-67,69,70,72,
80 -86,88-91,Potočná 1560
Jesenského 24,25,
Kátovská 20,20A, 1517
Kukučinova 1-7, 3030

ferdinand_kovarik 7. Ferdinand Kovárik Holíč,Sibírska 5 206095 Fučíkova 1-11,13-22,24-30
Jesenského 16-18,
Kátovská 8-11,13-15,18,1136
M.R.Štefánika 1,2,4,6-16,18-26
Partizánska 1,2,4,5,7,9,23,24,
27-31,33, Potočná 1-8,10,12

marta_kovarikova 8. Marta Kováriková Holíč,Sibírska 5 206099 Sibírska 2-19,21-34,36,2938,2A,2B
2939,Športová 1-5,7 Veterná 13
Vrádištská 37,Priateľstva 1,3-10
12,13,18,19-23,25,27,28,32,34,36
37,628.
Pri štadióne 2,4,6,15,17,19,21
23,25.
Paláriková 4,6,8,10,12,14,18,20
22,24,26,28,30,32,34,36,38,40
42,44,2969

martina_jurkovicova 9. Martina Jurkovičová Holíč,Kátovská 20 206087 Školská 1
M.Nešpora 4-6,9-17,20-23,

mgr_galina_dvorecka 10. Galina Dvorecká,Mgr. Holíč,Kolláriova 15 206140 Kollárova 13-20

maria_hrusecka 11. Mária Hrušecká Vrádište 115 206083,09 Lúčky 1-7, Bažantnica 5
397, 400, Hodonínska 1

irena_olejnikova 12. Irena Olejníková Holíč,Kollárova 17 206158 Bratislavská 5

jarmila_duffkova 13. Jarnmila Duffková Holíč,Palarikova 8 206097 29.augusta 1-10,Rod.domky
1-3, 5-8,10-12,16,17,
Kátovská 24-28,30-32,34-36
38,40,41,45,50
Gagarinova 1-3,6-8,14-16,18-23
25-27,1218,1219
Budovateľská 2-10

michal_duffek 14. Michal Duffek Holíč,Palarikova 8 206092 Nám.Sv.Martina 1,8,406/2,9,
Moyzesova 25-27,
M.Nešpora 1-3,Hviezdoslavova
1,3-5,Bernolákova 6,1731
Zámocká 1,1713
Školská 700/1,700/2

bc_ivana_jurovata 15. Ivana Jurovatá,Bc. Holíč,Bratislavská 29 206108 Pri kaštieli 7-10, Bratislavská
28-30,31,33-40, Kopčanská
1,2,5,8-10,12-15,18-20,23-25
27-29,3024

vladimir_jurovaty 16. Vladimír Jurovatý Holíč,Bratislavská 29 206157 Svätojánska 1-14,361,362,2931
Betlehém 9,10,87,88,93
Bratislavská 10,11,14-17,19-20,23-24,29
Pod sýpkou 1-4,6,14,15,3018/ 6A,6B
Pod hrebeňom 1,7,21,33,34, 2996,3012,3019,30189,3110,3121
2996,3012,3019,30189,3110,3121,
Kopčanská 17,38,40-41, 43, 46,47,49-51,53-55,57,61-64,67,
68,72,53-55,57,61-64,67,68,72


pavol_mihal 17. Pavol Mihál
náhradník
Holíč,Ulica Márie Terézie 206102 SNP 1,20,21, Hurbanova 17,20
18,22-24-27,29 - 33,35,
37-40,43,44,78,501,503

Mgr_roman_skadra 18. Roman Škadra,Mgr. Holíč, Jednoradová 16 206091 Jednoradová 2,4,6,7,9-13,15
Potočná 1792/34,32 A,33, Ružová 1-4,
6-8,10,34-36,Staničná 1,2,5
Hollého 1, 2,4,5,7,10-12,141-146,
148.

eva_necasova 19. Eva Nečasová Holíč,D.Rapanta 7 206080 D.Rapanta 5-8

magdalena_chocholackova 20. Magdaléna Chocholáčková Holíč,Vysoká 7 206098 Gagarinova 11,1224,126,1227,
Moyzesova 5-11,13,16,17
Palárikova 7,Pri štadióne 1,3,5,
7, 8C,9,11,13,2998
Priateľstva 11, Priečna 1-12
Sibírska 2935,Veterná 1-12,14
Vrádišťská 1-7,9-18,20-23,25,
26,28,30,31,33,34,36,38,40,42
44,46,48,54,56,60,64,66,68
70,72,74,76,78,80,82,84,3014,
3088,3123.

stanislav_chocholacek 21. Stanislav Chocholáček Holíč,Vysoká 7 206101 Sv. Anny 1,2,4,5,8,9,12,15-18,
2970, Štúrova 3,7,9,11,13,15
25,27,29,31,37,
Hurbanova 2,5,6,8,10-12, 12A
14, 20,48-50,52,54,55,59-62
67-73,76, 78,Nám. Mieru 12A,15
Nám.Sv. Martina 8

maria_spackova_01 22. Mária Špačková Holíč,SNP 39 206104 SNP 2,15-17,36

lucia_tomikova 23. Lucia Tomíková Holíč, Bratislavská 52 206113 Jesenského 2,5,7-10,13-15,
27-30,32-34,36-39,1048
Kátovská 1-7, Mlynská 1-4
6-14, 16,Partizánska 11-22,35,
1711,Sasinkova 3-5,7-11,13-16
18-21

barbora_jurikova 24. Barbora Juríková Holíč,Ul.M Terézie 35 206118 Ul.M.Terézie 2,4,7,8,12-16,
18-20,22-36,55,56,
Kopčanská 37,2915,31,34
Bratislavská 3028

zuzana_mikulova 25. Zuzana Mikulová Holíč,Ul.M.Terézie 32 206112 Pri kaštieli 20,21,23-26

maria_spackova02 26. Mária Špačková Holíč,SNP 39 206109 Bratislavská 43-50,52

stefania_bederkova 27. Štefánia Bederková Holíč,Vrádištská 56 206089 Kátovská 1141/21

anna_pokrievkova 28. Anna Pokrievková Holíč,SNP 39 206082 D.Rapanta 1-4

iveta_kvaltinova 29. Iveta Kvaltínová Holíč,SNP 1 206105 SNP 3,13,14,37,38

valeria_chaneckova 30. Valéria Chanečková Holíč,M.Nešpora 34 206086 M.Nešpora 24-27,36,38,39-44
Sasinkova 22,24,25

kvetoslava_hodonova 31. Kvetoslava Hodáňová Holíč,Hodonínska 4 206084 Hodonínska 4-11

eva_lastovickova 32. Eva Lastovičková Holíč,M.Nešpora 34 206085 M.Nešpora 28-31,33-35,37

viola_adamovicova 33. Viola Adamovičová Holíč,Jednoradová 15 206159 Hodonínska 15,Jednoradová 16

klaudia_tureckova 34. Klaudia Turečková Holíč,Hviezdoslavova 5 206114 SNP 41-47

monika_harska
35. Monika Harská Holíč,SNP 1 206110 Pri kaštieli 3-6,11-19

viera_caranova 36. Věra Čáranová,Ing. Holíč,Lúčky 10 206081 Lúčky 8-13,Staničná 781,782,
786,788,1520,1772

mgr_Mmarek_sefcik 37. Marek Šefčík,Mgr. Holíč, Jednoradová 15 206115,15 Lesná 2,7,13,2860,Ružová
12-17,19-25,27-29A,31
Potočná 33,34,Hollého 14,16,
21-25,27-30,32,34,37-39,41,
45-50,52-54,95-98,100,101,
106-109,112-113,117-119,
121-126,128-129,131,132,136,
139,140.

vladimir_hrusecky 38. Vladimír Hrušecký Holíč,Schiffelova 22 206096 29.augusta 13,14, 15-19,21,
Duklianská 1,3-14,2A,Lidická
2-8,10,12,13,14
Schiffelova 1-32,34,36,38,40,
42,44,46,48,50,52,54,56,58,60
62,64.

ida_krizanova 39. Ida Křižanová Holíč,Pri kaštieli 21 20611 J.J.Boora 1-3
masarykova 40. Alena Masaryková, náhradník Holíč, Pri kaštieli 16 206087 M.Nešpora 4-6,9-17,20-23,

Kultúra, šport a iné

V Holíči súťažili hasičskí dobrovoľníci regiónu

titulka hasiciV sobotu 24. septembra privítal areál štadióna Iskry Holíč dobrovoľných hasičov skalického a senického regiónu. Zišli sa tu na III. ročníku súťaže O pohár primátora mesta Holíč, ktorý pripravili členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.
Predviesť svoje hasičské umenie prišlo štrnásť súťažných družstiev, deväť mužských a päť ženských tímov. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok s vodou podľa platného súťažného poriadku DPO.

Čítať ďalej...
 • titulka hasiciV sobotu 24. septembra privítal areál štadióna Iskry Holíč dobrovoľných hasičov skalického a senického regiónu. Zišli sa tu na III. ročníku súťaže O pohár primátora mesta Holíč, ktorý pripravili členovia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.
  Predviesť svoje hasičské umenie prišlo štrnásť súťažných družstiev, deväť mužských a päť ženských tímov. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok s vodou podľa platného súťažného poriadku DPO.

  V Holíči súťažili hasičskí dobrovoľníci regiónu
 • titulka20. septembra zavítal do Holíča vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie Bratislava Larry Tseng. Taiwanského hosťa, sprevádzaného svojimi kolegami, privítal v areáli Holíčskeho zámku primátor Zdenko Čambal s prednostkou mestského úradu Janou Jurkovičovou. Na stretnutí bola prítomná aj generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Katarína Kosová. Spoločne absolvovali prehliadku Holíčskeho zámku, prezreli si Mestské múzeum i zámockú kaplnku. Prirodzený záujem vzbudila u taiwanského hosťa Čínska sála. Ako jeden z mála dostal príležitosť prezrieť si časť historických tapiet, ktoré svojho času krášlili priestory jednej z najzachovalejších miestností Holíčskeho zámku.

  Holíč navštívili čínski hostia z Taiwanu
 • titulka pV sobotu 17. septembra sa v Holíči vo veľkom točilo pivo a burácali motocykle. Po ročnej prestávke sa tu konal VIII. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska vintage historických motocyklov a sajdkár a po deviaty raz sa otvorili brány Zámockých pivných slávností.
  Dopoludnia si na svoje prišli najmä priaznivci a vyznávači motocyklového športu, ktorí mohli v centre mesta sledovať tréningové jazdy a od 14. hodiny preteky motocyklových veteránov. Medzitým si záujemcovia mohli prezrieť v objekte Kultúrno-osvetového centra výstavu starých motocyklov a obrazov s motoristickou tematikou ako aj expozíciu, ktorú pri príležitosti 50. výročia založenia pripravil Klub železničných modelárov Bratislava.

  Sviatok piva a motocyklov
 • titulka vcenaV sobotu 10. septembra sa Holíč opäť niesol v znamení významného atletického podujatia. Konal sa tu už XXIV. ročník pretekov o Veľkú cenu mesta Holíč. Súťaž bola v poradí tretím podujatím Cyrilometodského maratónu 2016, zaradená do seriálu Grand Prix Záhoria.
  Na štart sa zapísalo rekordných 323 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Rekordný bol aj počet bežcov v detských a žiackych kategóriách, v ktorých súťažilo dovedna 103 atletických nádejí.
  Z Holíčanov dosiahli medailové umiestnenia vo svojich kategóriách Simona Gorbatenková, Pavol Riečický, Gabriela Čáralová, Michal Kubica, Tomáš Vulgan a Patrik Halabrín, ktorý zvíťazil v kategórii Benjamínkov. Prvenstvo vybojoval aj Peter Orgoň z AK Junior, ktorý sa stal víťazom dorasteneckej kategórie.

  Veľká cena mesta Holíč mala rekordný počet bežcov

Informácie z úradu

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Holíči

InfoP O Ď A K O V A N I E

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 5. septembra 2016 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 9. januára 2017, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.

Čítať ďalej...
 • InfoP O Ď A K O V A N I E

  Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 5. septembra 2016 zúčastnili spoločného odberu krvi.
  Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 9. januára 2017, o čom Vás budeme včas informovať.
  Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
  Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.

  Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Holíči
 • InfoVážení občania, mesto Holíč Vám oznamuje termíny zvozu haluzia /konárov z jesenného orezu/, ktorý sa uskutoční v mesiaci október 2016 nasledovne :

  Dňa 17.10.2016 /pondelok/
  ulica Schiffelova, Lidická, Duklianska, 29.augusta, Budovateľská, Gagarinova,
  Rodinné domky,

  dňa 18.10.2016 /utorok/
  ulica Vrádištská, Priečna, Priateľstva, Pri štadíóne, Športová, Vysoká, Palárikova,
  Sibírska, Veterná, Betlehém, Svätojánska, Kopčanská,

  dňa 19.10.2016 /streda/
  ulica Kátovská, Kukučínova, Bottova, Kpt. Nálepku, Fučíkova, M. R. Štefánika, Partizánska, Mlynská, Jesenského, Potočná, Jednoradová, Hollého, Ružová, Staničná

  PLÁNOVANÝ ZVOZ HALUZIA IBV /RODINNÉ DOMY/ II. polrok 2016
 • InfoTTSK oznamuje Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravideľnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2016/2017. Bližšie informácie nájdete v priloženom ozname alebo na www.trnava-vuc.sk.

  pdfzmeny.pdf 

  Zmeny cestovných poriadkov
 • transparentM E S T O H O L Í Č

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk
  Podľa § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  vyhlasuje výberové konanie na vedúceho oddelenia

  Právneho a správy majetku Mestského úradu v Holíči

  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  Výberové konanie

Akcie, plagáty

Noc strašidieľ 2016

plagat strasidla 2016


Holíčan na mount evereste

strba

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov

LETNÁ TURISTICKÁ SEZÓNA OTVORENÁ OD 3.5.2016!
Otváracie hodiny k stiahnutiu. 

Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiholic sprievodca 281

panovnici281

Počasie


baner holic 2016 281

Anketa: Ktorá kniha získa titul Kniha Záhoria 2015? kniha2015
13