Vážení občania,
v týchto dňoch ste si možno všimli na niektorých hroboch na mestskom pohrebisku upozornenia o zrušení hrobových miest z dôvodu neznámeho nájomníka a nezaplatenia nájomného. K takémuto kroku Mesto Holíč pristúpilo po vyčerpaní všetkých možných spôsobov upozornenia na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy a úhrady za hrobové miesta (výzvy, oznámenia v dvojtýždenníku Holíčan, na úradnej tabuli aťď). Tento krok je nutný, lebo označené hrobové miesta sú aj naďalej bez nájomnej zmluvy a bez úhrady. Aj touto cestou vyzývame užívateľov označených hrobových miest o splnenie svojich povinností.
Ďakujeme za pochopenie.
                                                                                                                                                                 Ing. Jana Jurkovičová
                                                                                                                                                                 prednostka MsÚ Holíč

Sčítanie 2011

SČÍTACÍ KOMISÁRI V MESTE HOLÍČ
  P.č. Meno priezvisko, titul Trvalý pobyt Číslo SO Sčítací obvod
anna_bilovska 1. Anna Bilovská Holíč, SNP 34 206103 SNP 18,19, 32 - 35

martina_bilovska 2. Martina Bilovská Holíč,SNP 34 206107 SNP 5 - 10

helena_hulakova     3. Helena Huláková Holíč,Budovateľská 10 206094 Potočná 9,11,13-15,18,20,
22,24,26,28,30, Bottova 1-6,
Jesenského 20,22,23,kpt.Nálepku
2–10,12-15,17-20

anna_bzochova 4. Anna Bžochová Holíč,Vrádišťská 40 206100 Vysoká 1-17,19,21,23,25,27,29
31,33,35,37,39,41,45,47,49
51,53, Pri štadióne 8,27
Sibírska 35,37 -44,46,48,50,52
54,56,58,60,62,64,
Športová 6,8,9,11
Štúrova 4,6,8,12,14,16,18,20
22,24,28

vlasta_sebestova 5. Vlasta Šebestová Holíč,Kátovská 20 A 206106 SNP 4,11,12,39,40

ing_andrej_cambala 6. Andrej Čambala,Ing. Holíč,Pri štadióne 2 206090 Hollého 59-62,64-67,69,70,72,
80 -86,88-91,Potočná 1560
Jesenského 24,25,
Kátovská 20,20A, 1517
Kukučinova 1-7, 3030

ferdinand_kovarik 7. Ferdinand Kovárik Holíč,Sibírska 5 206095 Fučíkova 1-11,13-22,24-30
Jesenského 16-18,
Kátovská 8-11,13-15,18,1136
M.R.Štefánika 1,2,4,6-16,18-26
Partizánska 1,2,4,5,7,9,23,24,
27-31,33, Potočná 1-8,10,12

marta_kovarikova 8. Marta Kováriková Holíč,Sibírska 5 206099 Sibírska 2-19,21-34,36,2938,2A,2B
2939,Športová 1-5,7 Veterná 13
Vrádištská 37,Priateľstva 1,3-10
12,13,18,19-23,25,27,28,32,34,36
37,628.
Pri štadióne 2,4,6,15,17,19,21
23,25.
Paláriková 4,6,8,10,12,14,18,20
22,24,26,28,30,32,34,36,38,40
42,44,2969

martina_jurkovicova 9. Martina Jurkovičová Holíč,Kátovská 20 206087 Školská 1
M.Nešpora 4-6,9-17,20-23,

mgr_galina_dvorecka 10. Galina Dvorecká,Mgr. Holíč,Kolláriova 15 206140 Kollárova 13-20

maria_hrusecka 11. Mária Hrušecká Vrádište 115 206083,09 Lúčky 1-7, Bažantnica 5
397, 400, Hodonínska 1

irena_olejnikova 12. Irena Olejníková Holíč,Kollárova 17 206158 Bratislavská 5

jarmila_duffkova 13. Jarnmila Duffková Holíč,Palarikova 8 206097 29.augusta 1-10,Rod.domky
1-3, 5-8,10-12,16,17,
Kátovská 24-28,30-32,34-36
38,40,41,45,50
Gagarinova 1-3,6-8,14-16,18-23
25-27,1218,1219
Budovateľská 2-10

michal_duffek 14. Michal Duffek Holíč,Palarikova 8 206092 Nám.Sv.Martina 1,8,406/2,9,
Moyzesova 25-27,
M.Nešpora 1-3,Hviezdoslavova
1,3-5,Bernolákova 6,1731
Zámocká 1,1713
Školská 700/1,700/2

bc_ivana_jurovata 15. Ivana Jurovatá,Bc. Holíč,Bratislavská 29 206108 Pri kaštieli 7-10, Bratislavská
28-30,31,33-40, Kopčanská
1,2,5,8-10,12-15,18-20,23-25
27-29,3024

vladimir_jurovaty 16. Vladimír Jurovatý Holíč,Bratislavská 29 206157 Svätojánska 1-14,361,362,2931
Betlehém 9,10,87,88,93
Bratislavská 10,11,14-17,19-20,23-24,29
Pod sýpkou 1-4,6,14,15,3018/ 6A,6B
Pod hrebeňom 1,7,21,33,34, 2996,3012,3019,30189,3110,3121
2996,3012,3019,30189,3110,3121,
Kopčanská 17,38,40-41, 43, 46,47,49-51,53-55,57,61-64,67,
68,72,53-55,57,61-64,67,68,72


pavol_mihal 17. Pavol Mihál
náhradník
Holíč,Ulica Márie Terézie 206102 SNP 1,20,21, Hurbanova 17,20
18,22-24-27,29 - 33,35,
37-40,43,44,78,501,503

Mgr_roman_skadra 18. Roman Škadra,Mgr. Holíč, Jednoradová 16 206091 Jednoradová 2,4,6,7,9-13,15
Potočná 1792/34,32 A,33, Ružová 1-4,
6-8,10,34-36,Staničná 1,2,5
Hollého 1, 2,4,5,7,10-12,141-146,
148.

eva_necasova 19. Eva Nečasová Holíč,D.Rapanta 7 206080 D.Rapanta 5-8

magdalena_chocholackova 20. Magdaléna Chocholáčková Holíč,Vysoká 7 206098 Gagarinova 11,1224,126,1227,
Moyzesova 5-11,13,16,17
Palárikova 7,Pri štadióne 1,3,5,
7, 8C,9,11,13,2998
Priateľstva 11, Priečna 1-12
Sibírska 2935,Veterná 1-12,14
Vrádišťská 1-7,9-18,20-23,25,
26,28,30,31,33,34,36,38,40,42
44,46,48,54,56,60,64,66,68
70,72,74,76,78,80,82,84,3014,
3088,3123.

stanislav_chocholacek 21. Stanislav Chocholáček Holíč,Vysoká 7 206101 Sv. Anny 1,2,4,5,8,9,12,15-18,
2970, Štúrova 3,7,9,11,13,15
25,27,29,31,37,
Hurbanova 2,5,6,8,10-12, 12A
14, 20,48-50,52,54,55,59-62
67-73,76, 78,Nám. Mieru 12A,15
Nám.Sv. Martina 8

maria_spackova_01 22. Mária Špačková Holíč,SNP 39 206104 SNP 2,15-17,36

lucia_tomikova 23. Lucia Tomíková Holíč, Bratislavská 52 206113 Jesenského 2,5,7-10,13-15,
27-30,32-34,36-39,1048
Kátovská 1-7, Mlynská 1-4
6-14, 16,Partizánska 11-22,35,
1711,Sasinkova 3-5,7-11,13-16
18-21

barbora_jurikova 24. Barbora Juríková Holíč,Ul.M Terézie 35 206118 Ul.M.Terézie 2,4,7,8,12-16,
18-20,22-36,55,56,
Kopčanská 37,2915,31,34
Bratislavská 3028

zuzana_mikulova 25. Zuzana Mikulová Holíč,Ul.M.Terézie 32 206112 Pri kaštieli 20,21,23-26

maria_spackova02 26. Mária Špačková Holíč,SNP 39 206109 Bratislavská 43-50,52

stefania_bederkova 27. Štefánia Bederková Holíč,Vrádištská 56 206089 Kátovská 1141/21

anna_pokrievkova 28. Anna Pokrievková Holíč,SNP 39 206082 D.Rapanta 1-4

iveta_kvaltinova 29. Iveta Kvaltínová Holíč,SNP 1 206105 SNP 3,13,14,37,38

valeria_chaneckova 30. Valéria Chanečková Holíč,M.Nešpora 34 206086 M.Nešpora 24-27,36,38,39-44
Sasinkova 22,24,25

kvetoslava_hodonova 31. Kvetoslava Hodáňová Holíč,Hodonínska 4 206084 Hodonínska 4-11

eva_lastovickova 32. Eva Lastovičková Holíč,M.Nešpora 34 206085 M.Nešpora 28-31,33-35,37

viola_adamovicova 33. Viola Adamovičová Holíč,Jednoradová 15 206159 Hodonínska 15,Jednoradová 16

klaudia_tureckova 34. Klaudia Turečková Holíč,Hviezdoslavova 5 206114 SNP 41-47

monika_harska
35. Monika Harská Holíč,SNP 1 206110 Pri kaštieli 3-6,11-19

viera_caranova 36. Věra Čáranová,Ing. Holíč,Lúčky 10 206081 Lúčky 8-13,Staničná 781,782,
786,788,1520,1772

mgr_Mmarek_sefcik 37. Marek Šefčík,Mgr. Holíč, Jednoradová 15 206115,15 Lesná 2,7,13,2860,Ružová
12-17,19-25,27-29A,31
Potočná 33,34,Hollého 14,16,
21-25,27-30,32,34,37-39,41,
45-50,52-54,95-98,100,101,
106-109,112-113,117-119,
121-126,128-129,131,132,136,
139,140.

vladimir_hrusecky 38. Vladimír Hrušecký Holíč,Schiffelova 22 206096 29.augusta 13,14, 15-19,21,
Duklianská 1,3-14,2A,Lidická
2-8,10,12,13,14
Schiffelova 1-32,34,36,38,40,
42,44,46,48,50,52,54,56,58,60
62,64.

ida_krizanova 39. Ida Křižanová Holíč,Pri kaštieli 21 20611 J.J.Boora 1-3
masarykova 40. Alena Masaryková, náhradník Holíč, Pri kaštieli 16 206087 M.Nešpora 4-6,9-17,20-23,

Kultúra, šport a iné

Našim seniorom k októbrovému sviatku

titulka senioriKaždoročne v októbri slávia svoj sviatok naši starší spoluobčania. Svojich seniorov si už tradične uctilo aj Mesto Holíč. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo 26.októbra v Kultúrno osvetovom centre spoločenské posedenie. Pozvánku prijala väčšina holíčskych dôchodcov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životného jubilea 65- až deväťdesiat a viac rokov.
Od moderátorského mikrofónu sa prítomným prihovoril František Janeček z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré podujatie pripravilo. Jeho slová vystriedal Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla.
Čítať ďalej...
 • titulka senioriKaždoročne v októbri slávia svoj sviatok naši starší spoluobčania. Svojich seniorov si už tradične uctilo aj Mesto Holíč. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo 26.októbra v Kultúrno osvetovom centre spoločenské posedenie. Pozvánku prijala väčšina holíčskych dôchodcov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životného jubilea 65- až deväťdesiat a viac rokov.
  Od moderátorského mikrofónu sa prítomným prihovoril František Janeček z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré podujatie pripravilo. Jeho slová vystriedal Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla.

  Našim seniorom k októbrovému sviatku
 • titulka strasidla21. októbra patril Holíčsky zámok predovšetkým strašidlám.
  Už ôsmy ročník obľúbeného večera plného strašidiel pripravilo Mesto Holíč v spolupráci so spoločnosťou SMM Holíč, s.r.o, Centrom voľného času, Základnou umeleckou školou a dobrovoľnými nadšencami.
  Od utorka 18. do štvrtka 20. októbra boli prehliadky určené pre „bojkov," pre tých najmenších, ktorí si mohli vyskúšať svoju odvahu ale i šikovnosť pri plnení rôznych úloh, samozrejme, v prítomnosti strašidiel. Pre tých odvážnejších boli pripravené tie pravé strašidelné prehliadky zámku v piatok podvečer. Hoci na rozdiel od predošlých rokov neboli tentoraz až také hrôzostrašné, chvíle napätia i trocha strachu mohli návštevníci zažiť v tajuplných zámockých komnatách i podzemných chodbách.

  Holíčsky zámok plný strašidiel
 • titulka rom20. októbra zavítal do Holíča splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Spolu s jeho kolegom a zástupkyňami OZ Integrácia Rómov Záhorie ich prijal vo svojej pracovni primátor Zdenko Čambal. Aj za účasti vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františka Janečka diskutovali o rómskej problematike a aktuálnej situácii v meste. Hlavnými témami rozhovorov boli sociálne bývanie, terénna sociálna práca, vzdelávanie a životné prostredie. Cieľom stretnutia bolo okrem vzájomnej výmeny informácií predovšetkým nadviazanie kontaktov a hľadanie spoločných tém a možností budúcej spolupráce pri riešení problémov marginalizovanej rómskej komunity v našom meste.

  Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • titulka hubertKaždoročne na jeseň vrcholí jazdecká sezóna takzvanou Hubertovou jazdou. Po ročnej prestávke sa v Holíči a Kopčanoch uskutočnil 15. októbra už šiesty ročník tohto podujatia. V spolupráci s Jazdeckým a agroturistickým centrom Kopčany ho pripravili Mesto Holíč a Obec Kopčany.
  Slávnostné otvorenie s nástupom jazdcov sa konalo na nádvorí Holíčskeho zámku, vyvrcholenie jazdy s ulovením líšky si účastníci vychutnali v areáli Žrebčína v Kopčanoch. Trofej v podobe líščieho chvosta, ukrytú v húštinách, ukoristili Martina Rozborilová z Gbiel a Jessica Jankových z Hodonína. Víťazkám prišli poblahopriať a odovzdať ocenenia primátor Holíča Zdenko Čambal a starosta Kopčian Dušan Dubecký.

  Tradičná rozlúčka s jazdeckou sezónou

Informácie z úradu

referát - Právna administratíva

transparentM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na oddelení MsÚ – Právne a správy majetku
referát - Právna administratíva

Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, právneho zamerania

Ďalšie požiadavky:
◘ základná znalosť právnych úkonov a súvisiacej legislatívy,
◘ komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita,
◘ občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz,
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.

Čítať ďalej...
 • transparentM E S T O H O L Í Č

  Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  tel. 034/3210511, e-mail: sekretariat@holic.sk
  Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície na oddelení MsÚ – Právne a správy majetku
  referát - Právna administratíva

  Požadované kvalifikačné predpoklady:
  ◘ min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, právneho zamerania

  Ďalšie požiadavky:
  ◘ základná znalosť právnych úkonov a súvisiacej legislatívy,
  ◘ komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita,
  ◘ občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz,
  ◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
  ◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.

  referát - Právna administratíva
 • InfoZápadoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch 24 a 25. 10. 2016 bude vykonávať odpis stavu elektromerov všetkých dodávateľov elektrickej energie na uliciach :
  A. Dubčeka, Bottova, Fučíkova, Hollého, Jesenského,
  kpt. Nálepku, Lesná, Mlynská, M.R. Štefánika, Partizánska, Potočná, Ružová, Schiffelova, Staničná.

  ZSD žiada o sprístupnenie elektromerov, alebo vyvesenie stavu elektromera na viditeľnom mieste.

  Oznam ZsE
 • Info16-10772_HOLÍČ.pdf
  16-10790_HOLÍČ.pdf

  Odstávka el. energie
 • InfoMesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
  Verejná vyhláška
  podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Primátor Mesta Holíč v záujme starostlivosti o vytváranie starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods.3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 12 ods. 2 , zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov n a r i a ď u j e: vykonanie deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb – občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie ( podľa živnostenského registra ) a právnických osôb – podnikateľov ( podľa obchodného registra ) na území mesta Holíč v termíne od 12.10.2016 do 31.10.2016

  Mesto Holíč - Nariadenie deratizácie

Akcie, plagáty

Plagáty

plagat disco vinaren-page-001

PirtnyAkt2016
 
Výlov 2016- plagát-page-001

Rak - plagát
MJ 2016 plagát I-page-001

Ako vybavím

krabica cerverna iStock 000020031023Small 1

Kontakt

Vitajte na stránkach mesta Holíč.
Mestský úrad Holíč
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727

TEL: 034 - 321 0511
FAX: 034 - 668 22 12
MAIL: sekretariat@holic.sk

Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:00
Piatok 7:30-15:00


Úplný zoznam kontaktov

Anketa Čo ďalej s kulturákom?
ako dalej s kulturakom


Virtuálny sprievodca zámockým parkom v Holíčiholic sprievodca 281


Počasie


13